Privacyverklaring

 

 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU in werking gesteld. Graag voldoen wij aan onze informatieplichten op grond van deze verordening en informeren u over de door ons verwerkte persoonsgegevens.

 

De veiligheid van alle bedrijfsgegevens en de bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons principieel een belangrijke aangelegenheid in het kader van een duurzame samenwerking op basis van vertrouwen.

 

Uw persoonsgegevens die we in het kader van onze zakelijke relatie van u hebben ontvangen verwerken wij ten behoeve van de uitvoering van de met u overeengekomen diensten.

 

Wij verwerken persoonsgegevens conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de geldende nationale privacywetgeving.

 

Voor zover het op grond van wettelijke voorschriften in het kader van onze dienstverlening of voor het onderhoud van onze zakelijke contacten nodig is om uw gegevens op te slaan, dan doen wij dit op basis van de wettelijke bewaar- en documentatieplichten, rekening houdend met de gegevensminimalisering.

 

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet door aan derden noch vermarkten wij deze op andere wijze.